« Back
Ongoing

AptosVN2023|Vietnamese Translation——Aptos community Blog

28 days left

2023/04/06-2023/07/05

Participate

80 USDT

...

 • Writing / Translation
 • Translation
 • Writing
 • Aptos
 • Vietnamese
Details

Chào mừng các bạn đến với chương trình Bounty do AptosVN2023 tài trợ!!!

Bounty này yêu cầu người tham gia phải liên hệ với đơn vị tổ chức trước khi thực hiện nhiệm vụ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: aptosvn2023@gmail.com qua để đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện tham gia chương trình bounty này.

Yêu cầu:

 1. Nghiên cứu các bài viết của Aptos bên dưới:

https://aptoslabs.medium.com/our-commitment-to-the-future-of-web3-1558d532fd66

https://medium.com/aptoslabs/the-path-to-10x-lower-gas-fees-on-aptos-with-community-driven-feedback-7cca875a513f

https://medium.com/aptoslabs/aptos-labs-brings-web3-to-gaming-with-its-new-sdk-for-unity-developers-e6544bdf9ba9

 1. Hiểu các khái niệm chính và nguyên tắc cơ bản về công nghệ của Aptos. Dịch chính xác nội dung trên sang tiếng Việt.

 2. Giải thích một cách cụ thể và chính xác các thuật ngữ mới trong các bài viết trên chẳng hạn như các từ ngữ chuyên môn của Aptos.

Loại Bounty: Dịch thuật.

Yêu cầu ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Hướng dẫn đăng ký:

 1. Vui lòng nhấp vào nút Tham gia ở phía bên trái của trang này để đăng ký;
 2. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, các bounty hunter (ứng viên) sẽ được yêu cầu tham gia một cuộc sàng lọc đơn giản thông qua Telegram. Vui lòng liên hệ với AptosVN2023@gmail.com trước khi bắt đầu.
 3. Ứng viên được phê duyệt sẽ được cấp quyền yêu cầu tiền thưởng bằng cách bắt đầu nhiệm vụ;
 4. Khi tiến độ của nhiệm vụ được xác nhận để sẵn sàng cho phần "live workshop", ban tổ chức sẽ lên lịch một buổi chia sẻ trực tiếp để bạn giới thiệu kết quả bài dịch của mình;
 5. Tiền thưởng bằng crypto sẽ được phân phối sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vui lòng yêu cầu phần thưởng bounty tại trang này. (Hunter Rewards Claiming Guide: https://dorahacks.io/blog/guides/bounty-hunter/)

Thông tin liên hệ: E-mail: AptosVN2023@gmail.com

Activities